skip to Main Content

Unapređenje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja tvrtke Akropola d.o.o.

KK.03.2.1.19.0751

Današnje tržište je podložno čestim gospodarskim promjenama i zakonskim regulativama, a osim promjena koje nastupaju na tržištu poduzeća nailaze i na mnogobrojne zahtjeve kupaca i pritisak konkurencije.

Tvrtka Akropola d.o.o. projektom nabavlja softversko rješenje kojim će unaprijediti pet ključnih poslovnih procesa tvrtke s ciljem podizanja konkurentnosti te podizanja kvalitete usluge.

Realizacijom projekta optimizirat će se poslovni procesi, ostvariti brži i točniji tok informacija, produktivniji ljudski faktor, poboljšati sami tržišni položaj tvrtke i poboljšati interakciju kako s kupcima tako i s dobavljačima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalan razvoj.

Ukupna vrijednost projekta: 287.830,40 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 158.675,87 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 02.03.2020.. – 02.09.2020.

Nositelj projekta: Akropola d.o.o.
Adresa: Ante Starčevića 52, 31421 Satnica Đakovačka
Kontakt osoba za više informacija: Vinko Grbeša
Mail: akropola1@gmail.com

Za više informacija o EU fondovi:

https://razvoj.gov.hr/
https://strukturnifondovi.hr/

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Akropole d.o.o.“

Back To Top